Een wandeling door een heuvellandschap

In het artikel “CAS in bedrijf” en sommige blogberichten wordt een beeld geschetst van een bedrijf dat zich lijkt te bewegen in een heuvellandschap. Daarbij staat een heuvel voor een situatie waarin een bedrijf optimaal functioneert volgens het een of andere... Lees meer

Waarom een blog? En wat kun je er mee?

De kern van deze website is het hoofdartikel “CAS in Bedrijf”. Dat artikel is gebaseerd op de idee dat een bedrijfsorganisatie onder bepaalde omstandigheden een complex adaptief systeem is. En als een bedrijfsorganisatie een complex adaptief systeem is, dan heeft dat... Lees meer

Verhulst

Om een model te maken van het groeiproces van bijvoorbeeld een populatie dieren kan gebruik gemaakt worden van recursies. Bij exponentiële groei neemt de populatie toe met een vast percentage. Zo’n proces kan worden weergegeven door een reeks getallen die de omvang... Lees meer

Maakbaarheid

Is een Complex Adaptief Systeem maakbaar? Een  complex adaptief systeem (CAS) vertoont homeostase. Dat wil zeggen: het reageert op een externe prikkel of verandering op een zodanige manier dat het effect van die prikkel ongedaan wordt gemaakt. Maar een CAS kan ook... Lees meer

CAS in de stad

Eén dezer dagen was ik een weekend in Groningen. In het centrum, bij de Grote Markt, moest ik naar de overkant van de straat. Over het zebrapad dat daarvoor was aangelegd, dacht ik. In het dorp waar ik woon is een zebrapad een sein voor automobilisten en buschauffeurs... Lees meer