De kern van deze website is het hoofdartikel “CAS in Bedrijf”. Dat artikel is gebaseerd op de idee dat een bedrijfsorganisatie onder bepaalde omstandigheden een complex adaptief systeem is. En als een bedrijfsorganisatie een complex adaptief systeem is, dan heeft dat verstrekkende consequenties voor de bestuurbaarheid en het gedrag van die organisatie. Het is daarom van belang om de typische kenmerken van dergelijke systemen te leren (her)kennen.

  • Het blog bevat voorbeelden van complex adaptieve systemen in de praktijk.

Het hoofdartikel “CAS in Bedrijf” poogt inzicht te geven in de oorzaken en het gedrag van complex adaptieve systemen. Daartoe komen verschillende onderwerpen en aspecten aan de orde. Sommige uitgebreid, andere summier.

  • Het blog bevat toelichtingen op, en verduidelijkingen van, aspecten van complex adaptieve systemen

De vaststelling dat bedrijfsorganisaties complex adaptieve systemen kunnen zijn roept de vraag op hoe in bestuurlijke zin omgegaan kan worden met dergelijke organisaties. Het hoofdartikel gaat slechts summier in op die vraag. De reden daarvoor is dat de benadering van organisaties als complex adaptief systemen bestuurskundig relatief onontgonnen gebied is. Een andere reden is dat de auteurs graag in gesprek komen met lezers die dit probleem ervaren en hun ervaringen en ideeën willen delen. Het is ons streven om samen met geïnteresseerde lezers het nieuwe gebied in kaart te brengen en om relevante, in de praktijk toepasbare kennis ervan op te bouwen.

  • De lezer wordt opgeroepen te reageren op de in dit blog gepubliceerde artikelen. Vragen, opmerkingen en suggesties van meer algemene aard kunnen onderaan deze pagina als reactie op dit blogartikel worden geplaatst.

Om te kunnen reageren dient U zich wel eerst (eenmalig) aan te melden. Wij reageren graag op Uw opmerkingen en suggesties, indien nuttig en gewenst eventueel ook door middel van email. En laat ons even weten via de contact-pagina als U zelf een blog-bericht wilt plaatsen.  https://www.wickedcompany.org/contact