Doel van deze website

Doel van deze website?

Wij, de auteurs en eigenaren van deze website en van het artikel “CAS in Bedrijf”, hebben een groot deel van ons leven doorgebracht bij of in dienst van verschillende bedrijven. Een daarbij steeds terugkerende ervaring was (en is) dat er vaak een groot verschil bestaat tussen de formele organisatie en de formele werk- en besturingsprocessen enerzijds, en wat er in werkelijkheid op de werkvloer gebeurt anderzijds. De formele beschrijving van de organisatie lijkt op de beschrijving van een, soms gecompliceerde, machine. De werkelijkheid lijkt op een chemische reactie tussen veel componenten in een bekerglas.

De formele beschrijving houdt geen rekening met de dynamiek van de interacties tussen de mensen in de organisatie en daarbuiten. De formele beschrijving van de werkprocessen veronderstelt dat de deelnemers aan het proces door die deelname en door de onderlinge interacties zelf niet veranderen.Toen wij door een toevallige omstandigheid elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek kwamen, ontdekten we dat we die ervaring met elkaar gemeen hadden, en dat we het idee hadden dat veel tijd, talent, creativiteit en geld verloren gaan door onjuiste aannames en denkbeelden over het functioneren en het besturen van organisaties. “Wat jammer toch” en “dat moet toch anders kunnen” zijn woorden die ons motief voor deze website goed weergeven.

Het uitgangspunt van de website is dat onder bepaalde omstandigheden een bedrijfsorganisatie een complex adaptief systeem kan zijn en de kenmerken vertoont die daarbij horen. 

Kort samengevat zijn die kenmerken zelforganisatie, homeostase en (soms) extreme gevoeligheid voor bepaalde parameters. Het eerste doel van deze website is het bevorderen van het begrip van een complex adaptief systeem en het verkennen van de oorzaken die hebben geleid tot het ontstaan van een bedrijfsorganisatie als complex adaptief systeem.

Daarnaast is de vraag hoe in de praktijk kan worden omgegaan met een bedrijfsorganisatie die zich heeft ontwikkeld tot een complex adaptief systeem. Duidelijk is dat in veel gevallen “klassieke” managementtechnieken niet effectief zijn. Het tweede doel van deze website is het verkennen van de mogelijke praktische toepassingen van het beeld van een bedrijfsorganisatie als complex adaptief systeem, op het gebied van bestuur en organisatiekunde.

Wij zijn ons er soms pijnlijk van bewust dat wij over onvoldoende kennis en ervaring beschikken om alleen de bovengenoemde doelen te bereiken. Dat is één van de redenen waarom gekozen is voor publicatie op een website in plaats van in een tijdschrift. Wij hopen daarmee te bereiken dat geïnteresseerde mensen hun kennis, ervaring en creativiteit willen delen op deze pagina’s, in de vorm van deelname aan forumdiscussies, blogteksten en artikelen.

Even voorstellen

G.A.M. (Gerard) Otten MMC CMC

G.A.M. (Gerard) Otten MMC CMC

Gerard heeft oorspronkelijk studies gevolgd in de “harde IT” (compilers, operating systems, databasemanagement systemen) en in bedrijfseconomie. Dit is in de loop van zijn praktijk doorgegroeid naar ervaring met het richten van IV-architectuur en de IV-toepassingen en de effecten ervan op de bedrijfsvoering.

Hij optimaliseert samenwerking, bedrijfsprocessen en de governance in en tussen organisaties, die afhankelijk zijn van goede IT en IV om goed te kunnen werken en samenwerken. Hij werkte onder meer vanuit de BIG-4 en IBM bij klanten zoals multinationals in zeer grote maar ook vele kleine projecten. Since 2002 Gerard als onafhankelijk adviseur en besteed steeds meer tijd bij overheden, MinBZK, MinEZ, MinJenV, MinIenM, MinDEF, MinFIN, om grote IV projecten te (bege)leiden en bedrijfsvoering te optimaliseren. Gerard heeft een MMC van de VU Amsterdam.

Dr. P (Pieter) van der Ploeg

Dr. P (Pieter) van der Ploeg

is onafhankelijk adviseur met bijzondere belangstelling voor IT-sourcing, (IT)organisatie en (cloud)service-architectuur. Daarvoor was hij werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen in verschillende functies waaronder Hoofd Informatie Management, Hoofd CIO-Office, Operations Manager en Contract & Leverancier Manager.  

Pieter was nauw betrokken bij de vorming van de tweede telecomoperator in Nederland, was werkzaam als Management Consultant bij BSO en als Datacenter Manager en Product Manager bij Philips NV. Hij publiceerde artikelen over business continuïteit, service management en IT-sourcing. Pieter heeft Chemische Fysica gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen is daar gepromoveerd op een proefschrift over de moleculaire dynamica van biologische (model)membranen.

Dr. Ing. P (Pier) Slump MBA

Dr. Ing. P (Pier) Slump MBA

is gepensioneerd als organisatieadviseur bij de Belastingdienst. Oorspronkelijk opgeleid als landmeter bij het Kadaster, startte hij in 1969 als technisch data-communicatie specialist en werd spoedig technisch adviseur voor het IT-beleid op het Ministerie van Financiën.  Hij schreef diverse algemene ICT-beleidsplannen en kreeg in 1978 een functie in het managementteam van de Directie Automatisering Rijksbelastingdienst.

Hij werd hoofd Organisatie en vervolgens hoofd Verwerving en Financieel Beheer, en later daarnaast, consultant voor integriteit. Pier studeerde, na de ingenieursopleiding geodesie, zuivere wiskunde en filosofie. Hij heeft een MBA van de Erasmus Universiteit van Rotterdam en de University van Michigan, en is gepromoveerd in Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees ons blog

Op het BLOG presenteren wij de inhoud van ons artikel en de nadere uitwerkingen. Ook zullen wij aanvullingen en bijdragen van lezers toevoegen.

Word lid van onze nieuwsbrief

Meld u aan en blijf als eerste op de hoogte van onze activiteiten