Maakbaarheid

Is een Complex Adaptief Systeem maakbaar? Een  complex adaptief systeem (CAS) vertoont homeostase. Dat wil zeggen: het reageert op een externe prikkel of verandering op een zodanige manier dat het effect van die prikkel ongedaan wordt gemaakt. Maar een CAS kan ook... Lees meer

Waarom reorganisaties falen

Waarom falen reorganisaties in bedrijven in het behalen van de gestelde doelen? Waarom lijken reorganisaties op het geven van een klap op een vogelkooi, waardoor alle vogeltjes opvliegen, een tijdje rondfladderen om daarna weer een plekje te zoeken op de stokken op... Lees meer