Een wandeling door een heuvellandschap

In het artikel “CAS in bedrijf” en sommige blogberichten wordt een beeld geschetst van een bedrijf dat zich lijkt te bewegen in een heuvellandschap. Daarbij staat een heuvel voor een situatie waarin een bedrijf optimaal functioneert volgens het een of andere... Lees meer

Van Leiderschap en Management

In het artikel “CAS in Bedrijf” wordt summier ingegaan op het effect van leiderschap op een bedrijfsorganisatie als complex adaptief systeem. Gesteld wordt dat leiderschap nodig is om een organisatie te veranderen in een bepaalde richting en dat alleen management... Lees meer

Waarom een blog? En wat kun je er mee?

De kern van deze website is het hoofdartikel “CAS in Bedrijf”. Dat artikel is gebaseerd op de idee dat een bedrijfsorganisatie onder bepaalde omstandigheden een complex adaptief systeem is. En als een bedrijfsorganisatie een complex adaptief systeem is, dan heeft dat... Lees meer

Verhulst

Om een model te maken van het groeiproces van bijvoorbeeld een populatie dieren kan gebruik gemaakt worden van recursies. Bij exponentiële groei neemt de populatie toe met een vast percentage. Zo’n proces kan worden weergegeven door een reeks getallen die de omvang... Lees meer

Samenvatting

Bedrijfsorganisaties, overheidsinstanties en maatschappelijke groeperingen zijn vrijwel altijd impliciet of expliciet georganiseerd volgens de principes van de wetenschappelijke bedrijfsvoering zoals die door Taylor en anderen zijn ontwikkeld. Bedrijfsprocessen worden... Lees meer