Live voorbeeld van een complex adaptief systeem

Een zwerm spreeuwen is een complex adaptief systeem. Elke spreeuw let op zijn 5 of 6 dichtsbijzijnde buren, die op hun beurt hetzelfde doen met hun buren, waaronder die eerste spreeuw.. Daardoor ontstaat er een feedbackloop. Elke spreeuw wordt beïnvloed door zijn... Lees meer

Waarom reorganisaties falen

Waarom falen reorganisaties in bedrijven in het behalen van de gestelde doelen? Waarom lijken reorganisaties op het geven van een klap op een vogelkooi, waardoor alle vogeltjes opvliegen, een tijdje rondfladderen om daarna weer een plekje te zoeken op de stokken op... Lees meer

Samenvatting

Bedrijfsorganisaties, overheidsinstanties en maatschappelijke groeperingen zijn vrijwel altijd impliciet of expliciet georganiseerd volgens de principes van de wetenschappelijke bedrijfsvoering zoals die door Taylor en anderen zijn ontwikkeld. Bedrijfsprocessen worden... Lees meer